Smart Cooling Foundation

Gasmotorwarmtepomp

De grondslag van koelen en verwarmen bij gasgedreven klimaatinstallaties, is een proces waarbij in een gesloten kringloop een koudemiddel bij verdampen bij lage temperatuur en druk warmte uit de omgeving opneemt.. De damp van het koudemiddel die zo ontstaat wordt in een compressor onder toevoer van aandrijfenergie gecomprimeerd (mechanische compressie door de aardgasmotor), waarbij ook het temperatuurniveau stijgt. In de condensor wordt het koudemiddel weer vloeibaar (condenseert) waarbij warmte vrij komt. Door een smoorklep wordt de druk van het vloeibare koudemiddel verlaagd waarbij het verder afkoelt. Daarna begint de kringloop opnieuw.

Contact

Stichting Smart Cooling Foundation
Boerhaavelaan 98
Postbus 1189
3840 BD Harderwijk
E-mail: info@scf-online.nl