Smart Cooling Foundation

Smart Cooling Foundation – De brancheorganisatie die zich actief bezig houdt met de toepassing van gaswarmtepompen in de utiliteit, kantoren en industrie.
Gaswarmtepompen dragen door het gebruik van hernieuwbare energie bij aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid t.a.v. energiebesparing, CO2 emissie reductie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.Daarnaast kenmerken gaswarmtepompen zich door:

 

  • Efficiënt gebruik van primaire energie;
  • Flexibele technische oplossingen v.w.b. besparingsmogelijkheden;
  • Peak shaving potentieel.

Laatste nieuws

Gaswarmtepompboek als website

Het Handboek Gaswarmtepompen is naast de PDF, ook als een online boek beschikbaar waar men met een Internet browser door heen kan navigeren.

Ga naar www.gaswarmtepompboek.nl, en ervaar hoe snel u de gewenste informatie vindt over alle aspecten van gaswarmtepompen in dit online boek.

Smart cooling is werkt samen voor nieuwe techniek toepassingen in stijltangen en stijlborstel producten. Bij dergelijke producten komt meer techniek kijken dan je denkt.
Wij hebben hierover in Juli gesprekken met een producten van stijlborstels.

Handboek Gaswarmtepompen

Het Handboek Gaswarmtepompen is enkel nog online beschikbaar. Een team van experts bestaande uit o.a. Energie Centrum Nederland-Petten, TNO Bouw & Ondergrond – Apeldoorn, Business Development Holland – Harderwijk en KIWA Gastechnology – Apeldoorn heeft in opdracht van GasTerra een boek geschreven waarin de techniek achter de gaswarmtepompen en de mogelijkheden van deze techniek tot in detail uit een wordt gezet. Verduurzaming van de utiliteit door gebruik van de combinatie van hernieuwbare energie met aardgas. Het doel van het uitbrengen van het boek is het verspreiden van kennis die bijdraagt tot het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De gedrukte versie van dit boek is helaas niet meer beschikbaar. Bijgaand staat de de PDF versie van het boek.

Klik hier om het boek te downloaden (pag. 1 t/m 70)
Klik hier om het boek te downloaden (pag. 72 t/m 1 70)

Contact

Stichting Smart Cooling Foundation
Boerhaavelaan 98
Postbus 1189
3840 BD Harderwijk
E-mail: info@scf-online.nl

Om gebruik te maken van onze webmail diensten zijn er diverse handleidingen te vinden op het internet. Zelf zijn wij bereikbaar via Ziggo webmail.